IP adresy

Každý pronajatý server má přiřazenou veřejnou IP adresu. Na požádání je možné přidělit serveru další IP adresy, které mohou být využity například pro veřejné SSL certifikáty. G2 server podporuje jak IP adresy ve verzi 4 (IPv4), tak i ve verzi 6 (IPv6).