Monitoring serverů

Všechny servery (managed servery, dedikované servery a cloud servery) jsou nepřetržitě monitorovány ze třech nezávislých lokací. Monitoring sleduje servery každých 10 sekund, kdy ověřuje nejen klasické informace typu PING (server je dostupný), ale i přesné zatížení, korektní chod webserveru, teplotu serveru, obsazenost disků a samozřejmě i několik vytipovaných zákaznických stránek / projektů.
Monitoring

Kvalitní monitoring je nutný pro korektní běh serveru. Dohledové centrum G2 server nepřetržitě monitoruje stovky serverů. V případě zjištění začínajícího problému je situace okamžitě řešena tak, aby nedošlo ke kompletnímu přetížení serveru a jeho nedostupnosti.

Monitorované parametry

  • PING (server je dostupný / nedostupný)
  • Webserver (werbserver je dostupný / nedostupný)
  • Testovací domény (kontrolujeme načtění konkrétních domén)
  • Rychlost načtení stránek
  • Zatížení serveru
  • Funkčnost SQL databáze
  • Sledování výskytu SQL slow query
  • Běh POP3/SMTP/IMAP serveru
  • Běh FTP serveru

 

A mnoho dalších parametrů a grafů. Na základě monitoringu se snažíme situaci vyhodnotit a o jejím stavu ihned informovat klienta. Pokud je server přetížen klientskou aplikací, pak telefonicky informujeme klienta o nutnosti řešení situace a veškeré potřebné podklady mu zasíláme do e-mailu.

Na základě monitorování serverů vypracováváme pravidelný měsíční report běhu serveru - viz sekce Reporting serveru.