Zálohování serverů

administrace Veškerá data, která jsou na Vašich serverech je nutné zálohovat. Proto jsou naše servery vybaveny vždy minimálně dvěma disky. Jejich zapojení ve formě RAID1 nebo RAID5 zajistí, že Vaše data jsou vždy na více discích najednou. V případě poškození disků tak nedojde ke ztrátě dat. Dále data zálohujeme. Četnost záloh a schéma zálohování si můžete definovat sami. Zálohovaná data + databáze si můžete spravovat (např. obnovovat) v rámci administračního rozhraní.
administrace

Lokální zálohování

Klasická verze zálohování, kdy data (ftp prostor, databáze, konfigurace, …) zálohují na volné místo produkčních disků umístěných ve Vašem serveru. Kompletní zálohování dat probíhá 1x týdně, kdy jsou data uložena po dobu 7 dnů. Zálohování databáze probíhá 1x denně a jedná se o kompletní dump. Databáze jsou uloženy po dobu 7 dnů. Konkrétní četnost záloh je možné konzultovat s technickou podporou.

Výhody

 • Absolutně nejnižší náklady na realizaci záloh.
 • Zálohy probíhají přímo na již pronajaté disky, které jsou součástí Vašeho serveru.
 • Lokální zálohování je již obsaženo v ceně Managed serveru

Nevýhody

 • Zálohování probíhá pouze v případech, kdy je na discích dostatek místa.
 • Probíhající zálohování výrazně zvyšuje zatížení disků.
 • Při výpadku disků dojde ke ztrátě dat uložených v zálohách.
 • Obnovení záloh není možné provádět z aplikace PartnerControl, ale pouze na vyžádání u technické podpory.

Cena

 • 0,- Kč bez DPH (v rámci serveru bez dalších nákladů)

Harddisk

Lokální zálohování na oddělené disky

Stejná varianta, jako v předchozím případě, kdy je navíc navýšen diskový prostor (dalšími disky) pro realizaci záloh. Zálohy opět probíhají stejným způsobem jako v předchozím případě. Konkrétní četnost záloh je možné konzultovat s technickou podporou.

Výhody

 • V případě výpadku produkčních disků nedojde ke ztrátě záloh.
 • Nižší cena než u externího zálohování (vyšší než u předchozí varianty).

Nevýhody

 • Zálohování probíhá pouze v případech, kdy je na discích dostatek místa.
 • Obnovení záloh není možné provádět z aplikace PartnerControl, ale pouze na vyžádání u technické podpory.

Cena

 • od 200,- Kč bez DPH / měsíc (v závislosti na velikosti oddělených disků)

Managed backup

Externí zálohování (Managed backup)

Nejbezpečnější způsob zálohování Vašich dat. Zálohování probíhá na externí úložiště, které je plně ve správě technické podpory. Ta dohlíží na korektní průběh zálohování a na dostatek prostoru pro data. Na externím zálohování je možné zvolit variantu rozdílových záloh, kdy kompletní záloha dat je provedena 1x za 14 dnů a následně se zálohují pouze změněná data, a to každých 24 hodin. Záloha dat je dostupná 14 dnů zpětně. Zálohování databáze probíhá 1x denně a jedná se o kompletní dump. Databáze jsou uloženy po dobu 14 dnů. Konkrétní četnost záloh a dobu ukládání dat je možné konzultovat s technickou podporou. Služba je účtována jako poplatek za vyhrazený prostor pro zálohy na externím úložišti. V případě přesažení objednané kapacity se nepřestává zálohovat, ale budete o této situaci informováni a dohodnete se na dalším postupu (navýšení prostoru nebo zmenšení záloh či jejich četnosti).

Výhody

 • Nejvyšší bezpečnost záloh.
 • Možnost provádět rozdílové zálohy.
 • Obnovení dat a databází ze záloh pomocí aplikace PartnerControl.
 • Konfigurace četnosti a frekvence záloh na míru zákazníka.
 • Neomezený prostor pro zálohování.
 • Profylaktické kontroly záloh pracovníky technické podpory.

Nevýhody

 • Vyšší cena za službu zálohování.