Případová studie: GANT nasadil cloudové služby

Případová studie o nasazení cloudových služeb ve společnosti GANT Central Europe s.r.o., která si jako svého poskytovatele cloudu vybrala G2 server.

 

Výchozí situace

Společnost GANT Central Europe s.r.o. je součástí konsorcia VERMONT Holding a.s., které sdružuje věhlasné světové značky jako je La Martina, Chaps, Peak Performance, Nautica, Barbour či právě GANT.

IT oddělení GANT Central Europe s.r.o. umístěné v Bratislavě na Slovensku využívalo jak klasická on-premise řešení tak i prostředky od mateřské společnosti. Vzhledem ke geograficky roztroušeným pobočkám v České republice, na Slovensku a v Maďarsku se společnost GANT začala poohlížet po řešení, které by nevyžadovalo nákup nového hardwaru a bylo situováno v České republice.

 

Cíle projektu

S potřebou mít lokálního partnera, který je schopen zřídit v krátké době virtuální servery kontaktovalo IT oddělení několik cloudových providerů v našem regionu. Společnost dávala při výběru velký důraz na úroveň použitých technologií, cílem nebylo tedy za každou cenu dosáhnout co nejnižší ceny. Základní podmínkou při výběru byla garance výpočetního výkonu.

Co se týče technologických požadavků, jednoznačným požadavkem byla virtualizace od společnosti Vmware, přítomnost virtuálního firewallu a denní zálohování formou VDP (Vmware Data Protection). V dnešní době již standardními požadavky bylo umístění v datacentru odpovídajícímu úrovni TIER 3, helpdesk 24/7 a neomezené připojení do Internetu.

Důležitým faktorem bylo zvýšení SLA (service level agreement) neboli zvýšení kvality a garance poskytovaných služeb. -GANT Central Europe s.r.o. tak může za zhoršenou kvalitu poskytovaných služeb požadovat po svém dodavateli IT smluvní pokutu, což v případě vlastního IT nebylo možné.

 

Nasazení cloudu

Společnost GANT Central Europe s.r.o. si jako svého poskytovatele IT služeb formou cloudu vybrala G2 server, a to jak díky nejlepšímu technickému provedení, tak i díky celkovému přístupu při vedení výběrového řízení.

Velkým plusem bylo navrhnutí alternativy k zálohování pomocí VDP, a to nasazení u naší společnosti standardního softwaru od společnosti Veeam, která je světovým etalonem v oblasti zálohování dat. Garance ukládání dat do geograficky oddělené lokality, ukládání rozdílových záloh či v případě nehody schopnost spustit server ze zálohovaných dat zatímco se na pozadí data kopírují zpět na primární storage, byla o několik tříd výše nad původně požadovaným řešením.

Spuštění serveru proběhlo velice rychle a bez jakýchkoliv problémů, v současnosti využívá společnost GANT Central Europe s.r.o. naše cloudové řešení již půl roku a společnost dále uvažuje o rozšiřování využívané infrastruktury v našem cloudu.