Privátní nebo veřejný cloud?

Jak cloudové prostředí směřuje více do Enterprise segmentu, potýkáme se s dotazy, jaké jsou zásadní rozdíly a za jaké situace se vyplatí veřejný nebo privátní cloud. Proto jsme pro Vás připravili článek se základními rozdíly cloudu a případovou studií.

 

 

 

 

Veřejný cloud

Veřejný cloud neboli Cloud Hosting je provozován na sdílené platformě poskytovatele, kde uživatel platí za daný výkon virtuálního serveru nebo infrastruktury. Výhodou veřejného cloudu je flexibilita řešení a možnost navyšování výkonu virtuálních serverů dle požadavků klienta. Zákazník tak platí pouze reálně využívaný výkon, který v případě potřeby může navyšovat nebo snižovat. Ve veřejném cloudu nelze využívat Microsoft licence zákazníka.

 

Privátní cloud

Oproti veřejnému cloudu zákazník platí celou část pronajaté infrastruktury. Zákazník má tak například pronajaté dva fyzické servery propojené do vlastního nebo sdíleného diskového pole. Pokud se zákazník dostane do situace, kdy potřebuje přidat další virtuální server, nemusí tak řešit další vícenáklady, ale server pouze přidá přes administrační rozhraní nebo pomocí naší technický podpory. Je tedy nutné počítat s nárůstem infrastruktury v období užívání privátního cloudu. Výhodou privátního cloudu, je garantovaný výkon pouze pro jednoho zákazníka. Jediné, co lze sdílet v rámci privátního cloudu, je diskové uložiště. Z tohoto důvodu lze použít Microsoft licence zákazníka.

 

Případová studie

Společnost která má 100 uživatelů a připojuje se přes terminálové služby na server, zadala poptávku na veřejný nebo privátní cloud. Zákazník chce redundantní prostředí s vyšším SLA a možností dalšího růstu infrastrutkury. Na serverech poběží informační systém, ke kterému se uživatelé budou připojovat a také poštovní server.

Stávající stav:

1 x poštovní server Exchange, 3 x terminálový server, 1 x databázový server, 1 x doménový server, 1 x file server, 1 x backup server

 

Požadovaná infrastruktura:

  • Exchange server – 4vCPU, 8GB RAM, 300GB HDD
  • Terminál servery – 2 x (4vCPU, 8GB RAM, 100GB HDD)
  • Databázový server – 8vCPU, 24GB RAM, 500GB HDD
  • Doménový server – 4vCPU, 6GB RAM, 100GB HDD
  • File server – 4vCPU, 6GB RAM, 1TB HDD
  • Backup na externí uložiště

 

 

Veřejný cloud

Veřejný cloud je navržen na aktuální potřeby zákazníka. V případě, že zákazníkovi přibudou projekty a požadavky na další virtuální servery, musí se počítat s navýšením kapacit a také ceny.

 

Veřejný cloud

Počet

Cena za kus

Cena celkem

 1vCPU

32vCPU

150,- Kč

4.200,- Kč

 1GB RAM

68GB

290,- Kč

17.400,- Kč

 1GB HDD

2200GB

5,- Kč

10.500,- Kč

 1GB Backup

4000GB

1.50,- Kč

6.000,- Kč

 Celková cena:

38.100,- Kč

 

 

Privátní cloud

Pro privátní cloud byly použity dva servery DL380p s 96GB pamětí a procesory E5-2670. Vyšší výkon zde byl použit z důvodu nárustu požadavků na hardware v období užívání cloudu. Data budou uloženy na sdíleném rychlém uložišti pro zajištění redundance. Zálohy následně budou prováděny na externí uložiště s nižším výkonem. V ceně nejsou započteny náklady na virtualizace.

 

Privátní cloud Specifikace
2 x DL380p 2 x E5-2670, 96GB RAM
Sdílené datové uložiště EMC 2,2 TB
Backup prostor na externím uložišti 4 TB
Celková cena privátního cloudu: 32.500,- Kč

 

 

Na této kalkulaci lze vidět, že při větším počtu infrastruktury, již může být veřejný cloud méně výhodný. Konečná cena se může dále odvíjet na základě požadavků od zákazníka. V kalkulaci záměrně nejsou započteny náklady na Microsft licence. Na grafu je znázorněn cenový nárust při navyšování virtuálních serverů.

Firmy, které potřebují využívat daný výkon jen v určitém období roku, určitě využijí hlavně flexibilitu řešení a možnost ponížení nákladů v situaci, kdy budou potřebovat jen zlomek virtuálních serverů. Naopak u zákazníků, kde je známý požadavek na infrastrukturu s budoucím nárůstem v rozmezí tří let a stabilním zatížením, může být výhodnější právě privátní cloud.

 

Pokud se budete chtít dozvědět více o možnostech privátního a veřejného cloudu, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.

 

Odkaz na veřejný cloud: ZDE  / Odkaz na privátní cloud: ZDE

 

Telefon Telefon - obchodní oddělení: +420 736 489 803

E-mail E-mail - obchodní oddělení: obchod@g2server.cz