Seznámení s cloudem

Cloud je asi nejvíce skloňované slovo v oblasti IT. Stalo se velmi moderním a používaným při každé příležitosti. "Nejlepší je mít data v cloudu, nejúspornější je mít servery v cloudu, ..". Málokdo však ví, co to vlastně ten cloud je, a co to ve skutečnosti znamená.

 

Obecné seznámení

Cloud (neboli z anglického slova "oblak", jinak také známé jako cloud computing) je slovo, pod kterým se skrývá hned několik možných vysvětlení. To nejjednodušší a velmi obecné vysvětlení je následující. Zákazník, který nechce mít servery (data, informace, …) řešeny interně ve své firmě, může všechny tyto věci přesunout do cloudu – tedy na externí servery umístěné v datacentru. Důvodů, proč je umístit do cloudu může být celá řada. Většinou je cílem snížení nákladů na IT, zvýšení bezpečnosti, snížení rizik souvisejících s výpadkem IT, vykradením nebo ztrátou.

 

Jak je možné dosáhnout všech těchto superlativů?

 

  • Snížení nákladů na IT – Snížení se dosáhne hned na několika úrovních. Poskytovatel cloudových služeb nakupuje servery v mnohem větších objemech, než většina zákazníků, proto dosáhne lepších cen. Díky mnohem efektivnějšímu systému chlazení je schopen snížit náklady na chlazení, stejně tak díky obrovským objemům spotřebované elektrické energie mají poskytovatelé nasmlouvané jiné ceny než běžný zákazník. To jsou obecná fakta. To mnohem důležitější však je, že cloud servery jsou provozovány jako obrovské serverové farmy. Jejich výkon je sdílen mezi zákazníky. Jako zákazník nemusíte kupovat naddimenzované servery, pronajímáte si vždy jen tolik výkonu, kolik reálně v danou chvíli potřebujete. Úspora nákladů je mezi 30-40 procenty.

 

  • Zvýšení bezpečnosti – Pokud se jedná o skutečný cloud, pak jsou všechny technologické prvky minimálně zdvojené. To znamená, že veškerá technologie v pozadí, je plně zastupitelná. Dojde-li k výpadku některého z aktivních prvků (například switch, datastorage, ...), jeho provoz automaticky převezme náhradní, a to v řádu jednotek sekund nebo maximálně minut. U některých částí je garantována plná redundance, takže výpadek zařízení uživatel ani nezpozoruje.

 

  • Snížení rizik výpadku IT – Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, tak veškeré technologie v cloudu jsou minimálně zdvojené. Pokud by si zákazník měl kupovat zdvojené technologie i sám pro sebe, pravděpodobně by se nedoplatil. Mnohdy se IT správci rádi zbavují přímého rizika výpadku právě přesunutím. Zvláště pak tehdy, kdy kvůli rozpočtu na IT nejsou schopni zajistit zdvojené technologie, jako v případě cloudu.

 

  • Vykradení, ztráta – Poslední výhodou, kterou nesmíme přehlédnout je fakt, že servery umístěné ve firmách jsou zpravidla málo fyzicky zabezpečené – proti ukradení, mnohdy nejsou mimo zátopovou oblast, nemají hasící systém, který servery nepoškodí a bohužel, často nejsou ani zálohovány. Mnoho lidí právě teď řekne, že jejich servery zálohovány jsou. Například na disk, který pak majitel dává do trezoru (když nezapomene). Ale ruku na srdce – kdo zkouší zpětnou kompatibilitu záloh, tedy zda je možné zálohy zpětně ještě obnovit? To nedělá již prakticky nikdo. V rámci cloudu jsou všechny tyto věci samozřejmostí.

 

IaaS, SaaS, Public cloud, Private cloud – co to je?

Často se v případě cloud computingu setkáte s těmito zkratkami. Ve skutečnosti se jedná stále o stejný cloud, tak jak byl popsán v obecném seznámení. Tedy v pozadí stojí technologie, která je minimálně zdvojená. Zkratky z nadpisku pouze vyjadřují, jakým „obchodním modelem“ je cloud prodáván.

 

  • IaaS - (Infrastructure as a Service, neboli infrastruktura jako služba, často nazýváno jako cloud hosting). V tomto případě je cloud pronajímán formou výkonu. Nejčastěji je využíván zákazníky, kteří přesně vědí, kolik vCPU, RAM a HDD potřebují pro provoz své aplikace. Můžete si vybrat i operační systém, který se na server nainstaluje. Následně si můžete na serveru instalovat software, který uznáte za vhodný a stejně tak provádět nastavení dle vlastní libosti. Typickým zástupcem takové služby je například G2 cloud hosting, Amazon, Windows Azure a mnoho dalších.

 

  • SaaS – (Software as a Service, neboli software jako služba). V tomto případě si nepronajímáte vCPU, RAM apod. Pronajímáte si zvolenou aplikaci – například ekonomický program. Logicky se však za tímto programem skrývá nějaký výkon. Úkolem poskytovatele je, aby tento výkon dodal – tedy aby se zákazník nemusel starat o server, ale používal jen ten svůj program. V praxi pak platí, že zákazník pouze nadiktuje jaký software chce použít, pro jaký počet uživatelů a poskytovatel dodá vše potřebné tak, aby software bezchybně fungoval. A to včetně výkonu, zálohování a především licence programu, který bude zákazník používat. Zpravidla je licence programu již v ceně služby. Jedná se tedy o její pronájem. Výrobce programu však musí takový model licencování podporovat. Typickým zástupcem takové služby je například G2 hostovaný Exchange nebo G2 hostovaná Zimbra. SaaS nabízejí i Amazon a Windows Azure.

 

  • PaaS – (Platform as a Service, neboli platforma jako služba). V menším počtu případů se dá setkat i s touto zkratkou. V pozadí je opět nějaké infrastruktura (výkon) a na ní je provozováno nějaké vývojové prostředí. Toto vývojové prostředí pak může být integrováno do dalších aplikací nebo přímo jeho pomocí může být cloud dovytvářen. Typickým zástupcem je Google Api nebo Salesforce.

 

Doteď jsme popisovali způsob prodeje. Jedná se tedy spíše o marketingové rozdělení. Zjednodušeně řečeno – když jsem IT profesionál, který si chce server sám konfigurovat, vyberu si IaaS, když jsem běžnější uživatel nebo nemám čas řešit konfigurace serverů, pak si vyberu SaaS. Cloud je však možné rozdělit i podle technologického zázemí.

 

  • Public cloud – (veřejný cloud). Je vhodný pro většinu zákazníků. Jedná se o velkou serverovou farmu, jejíž výkon je sdílen mezi více zákazníků. Serverová farma se stále rozrůstá, výkon je tak sdílen mezi téměř neomezený počet zákazníků, kteří se však navzájem nijak neovlivňují. Zákazníci pouze sdílejí výpočetní výkon, jejich data a jednotlivé virtuální servery jsou bezpečně odděleny. Tato varianta značně šetří finanční prostředky a je šetrnější k životnímu prostředí (hardwarové prostředky serverů jsou mnohem efektivněji využity; dochází k menší spotřebě el. energie). Jako public cloud je koncipován i G2 cloud hosting.

 

  • Private cloud – (privátní cloud). Pro velké projekty je vhodné vybudovat vlastní privátní cloud. To znamená, že technologie je vyhrazena jen a výhradně pouze pro jednoho zákazníka. Privátní cloud je však velmi nákladná záležitost. Privátní cloud může být vybudován jak v datacentru, tak i ve firmě zákazníka. Mnoho privátních cloudů jsme připravovali i v rámci G2 privátní cloud.

 

  • Hybrid cloud – (hybridní cloud). Jedná se o kombinaci public a private cloudu. Typicky se používá tak, že zákazník má u sebe ve firmě vytvořen svůj privátní cloud. V datacentru si pak pronajme část veřejného cloudu. Pomocí speciálních software pak tyto dva cloudy virtuálně propojí do jednoho. Cloud se tak skutečně i chová (jako jeden). Zákazník pak může svá data, servery nebo i výkon jednoduše přelívat mezi firmou a datacentrem, a to bez výpadku. Pro využití hybridního cloudu stačí obyčejné internetové připojení.

 

Chcete si cloud vyzkoušet?

Kontaktujte obchodní oddělení G2 server. My Vám zajistíme možnost cloud vyzkoušet zcela zdarma. A to jak ve formě IaaS, tak i SaaS.

 

Ostatní cloudy

Mimochodem mezi cloudy je vnímáno i mnoho dalších služeb. Například různé úschovny dat, jako je Uloz.to, nebo Mega.co.nz. Stejně tak může být cloudem YouTube, Facebook, Instagram, Dropbox, Skydrive, apod. Jedná se však o takové pseudo cloudy. Z našeho pohledu je to internetová služba s nějakým bežným komerčním využtím. Pokud bychom všechny tyto služby považovali za cloud, mohl by tak být chápán prakticky jakýkoli internetový projekt.