Vyplatí se pronájem serveru?

Pronájem serveru patří mezi stále oblíbenější formy pořízení serverů. Cílem toho článku je porovnat celkové investiční a provozní náklady na provoz serveru pořízeného běžným nákupem a formou pronájmu serveru umístěného v datovém centru. Protože morální životnost serveru je 3 roky, jsou celkové náklady porovnány na dobu 36 měsíců.

 

Pronájem serverů a jejich umístění v profesionálním datacentru představuje v dnešní době nejmodernější a nejefektivnější způsob serverových řešení z pohledu kvality poskytovaných služeb i výše celkových nákladů. Hlavním důvodem, proč využít pronájem serveru místo jeho nákupu, je rozložení nákladů na pořízení a provoz serveru do pravidelných měsíčních splátek bez nutnosti jakýchkoliv počátečních investičních nákladů.

Našim klientům nabízíme služby dedikovaný server, kdy si pronajímáte pouze server v dané konfiguraci umístěný v našem datovém centru. Správa serveru je vždy plně na zákazníkovi. Služba managed server kromě pronájmu serveru v sobě obsahuje i správu serveru, kdy za provoz serveru zodpovídáme a garantujeme dostupnost našich služeb.

 

Srovnání nákladů na provoz vlastního serveru vs. pronájem serveru

Jako vzorovou konfiguraci jsme vybrali server spol. HP DL380p - je běžná serverová konfigurace určené společnostem do 30 uživatelů pro provoz jejich informačního systému a sdílení dat.

Výchozí konfigurace serveru

Název serveru HP DL380p
Procesor 2 x E5-2670
Paměti 96 GB RAM
Pevné disky 6 x 600 GB SAS 15k + 2 x 2 TB SATA
Software Windows Server Standard pro 50 uživatelů

Náklady na nákup serveru a provoz po dobu 36 měsíců

    Nákup Pronájem
Investiční náklady   465 000 Kč 0 Kč
  Cena serveru 320 000 Kč 0 Kč
  Cena carepack 60 000 Kč 0 Kč
  Switch 20 000 Kč 0 Kč
  Cena software 65 000 Kč 0 Kč
Provozní náklady   90 000 Kč 336 600 Kč
  Náklady na energie - provoz + chlazení (36 měsíců) 70 000 Kč 0 Kč
  Zálohováné napájení (UPS) 20 000 Kč 0 Kč
  Pronájem serveru 0 Kč 304 200 Kč
  Pronájem software 0 Kč 32 400 Kč
Náklady celkem   555 000 Kč 336 600 Kč

 

Z uvedeného srovnání nákladů plyne úspora ve výši téměř 40 % během 36 měsíců v případě pronájmu serveru v datovém centru.

Pronájem serveru je navíc spojen s dalšími výhodami:

  • Nulové počáteční pořizovací náklady - služby jsou hrazeny měsíčními splátkami.
  • HW servis do 60 min dle zvoleného tarifu (standard 4 hod.)
  • Flexibilita pronájmu – jsme schopni flexibilně reagovat na požadavky našich klientů a zvyšovat výkon pronajatých serverů dle jejich potřeb.
  • Připojení do páteřní sítě – v základu 100 Mbps (symetricky), možnost rozšíření až na 1 Gbps.
  • V ceně pronájmu jsou zahrnuty i všechny náklady spojené s provozem serveru (energie, pravidelná hw údržba) a konektivita k internetu.
  • Bezpečnost - díky maximální péči o bezpečnost serverů ze strany provozovatele datacentra je riziko krádeže serveru (a tedy i všech dat), vyhoření serveru, povodně či mechanického poškození sníženo na minimum.
  • 99,95% dostupnost garantovaná SLA certifikátem.