Upgrade na vCloud Director 8.10

Začátkem srpna byl proveden upgrade rozhraní pro správu cloudu vCloud Director na poslední verzi 8.10. Nově je možné používat různé diskové tiery v rámci jednoho virtuálního stroje. Rovněž je možné nastavovat tzv. affinity/anti-affinity pravidla, pomocí kterých je možné definovat, které virtuální stroje mohou/musí běžet na stejném fyzickém serveru a které naopak spolu běžet nemohou/nesmí.

 

 

 

Začátkem srpna byl proveden upgrade rozhraní, které Vám umožňuje spravovat Vaši cloudovou infrastrukturu u nás - vCloud Director - a to na poslední verzi 8.10. Kromě toho, že tento upgrade nám umožňuje držet krok s posledními virtualizačními technologiemi (např. VMware NSX) a nabídnout nové technologie i služby v brzké době i Vám, přináší mimo jiné i 2 novinky, které se Vám mohou hodit ihned v běžném provozu.

S pomocí nové verze je možné jednotlivé disky v rámci virtuálního stroje umístit na různá úložiště a tím docílit ještě lepšího poměru cena/výkon. Pokud jste například dříve chtěli využít velmi rychlý SSD diskový tier pro Vaše databáze, bylo nutné na SSD diskový tier umístit úplně celý virtuální stroj a tím investovat do rychlejšího ale dražšího tieru i pro část dat daného virtuálního stroje, u kterých to bylo zbytečné (systém, logy, aktualizace, ...). S novou verzí vCloud Directoru toto omezení padá a nově je tedy možné např. pro databáze vyčlenit druhý virtuální disk umístěný na SSD a zároveň ponechat zbytek dat uvnitř daného virtuálního stroje na pomalejším výchozím diskovém tieru.

Změnu typu úložiště provedete v nastavení daného virtuálního stroje, záložka Hardware (viz obrázek). Změnu lze provést i na běžícím stroji, disk bude zmigrován bezvýpadkově na nově vybraný diskový tier. Systém nabízí pouze diskové vrstvy, ve kterých máte pod svým účtem přidělený nějaký prostor. Pokud tedy máte zájem o využití rychlé SSD vrstvy či chcete prozatím jen vyzkoušet, jak by se přechod na SSD diskový tier projevil v praxi na rychlosti Vašich aplikací, kontaktujte svého obchodníka.

 

Druhou novinku využijí hlavně provozovatelé aplikací s požadavkem na co nejvyšší dostupnost. V nové verzi vCloud Directoru je možné nastavovat tzv. affinity/anti-affinity pravidla pro jednotlivé VM. Tato pravidla určují, zda vybrané stroje mohou či nemohou běžet na stejném fyzickém hostu.

Příklad: V rámci své vApp kvůli zajištění co nejvyšší dostupnosti využíváte dvojici (navzájem zástupných) load balancerů. Nastavením anti-affinity pravidla můžete nyní definovat, že tyto dva virtuální stroje nemají nikdy běžet v rámci cloudu ze stejného fyzického hostu. Nebude tak moci dojít k situaci, kdy v případě neplánovaného výpadku některého z fyzických hostů nebude v provozu ani jeden z load balancerů, které budou po dobu několika minut startovat na některých jiných hostech cloudu.

V případě dotazů týkajících se affinity/anti-affinity pravidel kontaktujte naši technickou podporu.