Upozornění - Upgrade networkingu

Upozornění pro naše zákazníky. V následujících dnech budeme provádět upgrade networkingu. Můžete se tak těšit na dosud nejvíce bezpečnou internetovou konektivitu pro cloudové technologie G2 server.

 

 

 

 

 

V pracovním týdnu od 1.6. do 5.6. 2015 dojde k upgrade páteřního networkingu. Ke stávající internetové konektivitě poskytované společností Dial Telecom a.s., dojde k propojení záložní konektivity od jiného telco poskytovatele. Jako první bude v datacentru Nagano propojena záložní konektivita od O2. Díky tomu budeme schopni předcházet případným výpadkům na straně poskytovatele internetového připojení.

Již v tuto chvíli je internetová konektivita plně redundantní. Ale protože chceme, aby kvalita námi poskytovaných služeb byla co nejvyšší, rozhodli jsme se jít cestou multi-vendor-strategy (tedy, že nechceme být závislí na dodávce pouze od jednoho dodavatele, ale chceme mít zajištěnu dodávku od více subjektů). Díky tomu budeme první cloud provider v ČR, který bude mít konektivitu pro cloud zajištěnu hned od několika poskytovatelů najednou.

Upgrade networkingu bude proveden v nočních hodinách a je plánován jako bezvýpadkový. O přesném termínu realizace Vás budeme ještě informovat. Předběžný termín nasazení záložní konektivity je ve středu 4.6. 2015 v 1:00.

Již nyní pracujeme na záložních konektivitách i pro další datacentra. Po DC Nagano bude následovat DC Tower. Jako další krok bude záložní konektivita rozšířena ještě o přímý peering do NIX.cz. Těšte se na další informace o probíhajícím upgrade zde na blogu a na našich Facebook, Twitter a Google+ profilech.