Windows System Center 2012 SP1

Na konci roku 2012 vydal Microsoft novou verzi System Center, tentokrát 2012 SP1. System Center se používá pro správu Cloud serverů postavených na technologii Microsoft HyperV. I na G2serveru používáme pro část našich Cloud serverů virtualizační technologii HyperV. Na ostatních pak VMware. Přečtete si více o těchto technologiích a případně si je u nás můžete i vyzkoušet.

Balík System Center je odpovědí Microsoftu na skupinu nástrojů firmy VMWare pro vytváření a správu privátních cloudů a automatizaci procesů v rámci privátních cloudů postavených na technologiích Microsoftu. Samotný System Center se skládá z balíku nástrojů, kde každý nástroj je specializován na konkrétní oblast a lze jej plně využít bez potřeby instalace dalších nástrojů z balíku Systém Center.

Jako celek je System Center výborný prostředek pro vybudování a správu vysoce dostupného a automatizovaného privátního cloudu. Nástroje System Center využívá osvědčených produktů Microsoftu jako jsou MSSQL servery, Hyper-V server, Internet Information Services a je integrován do Microsoft Acive Directory.

Na konci roku 2012 vydala firma Microsoft novou verzi balíku aplikací System Center 2012 SP1. Ač je tato nová verze System Center označována Microsoftem jako SP1, svými vlastnostmi, novinkami a zlepšeními se dá spíše označit za verzi 2013. Mezi hlavní novinky v System Center 2012 SP1 je podpora pro nejnovější operační systémy Windows Server 2012 a Windows 8. Podpora těchto systémů v předešlé verzi System Center významně chyběla a fakticky bránila nasazení nových verzí systému Windows server 2012 a Windows 8 do prostředí spravované pomocí nástrojů System Center.

 

System Center - Virtual Machine Management

VMM konzole je nástroj pro správu virtualizovaného prostředí postaveném na Hyper-V technologii datového centra. Pomocí šablon lze tyto zdroje dále efektivně distribuovat do firemních i partnerských privátních cloudů.

Nová verze nástroje Virtual Machine Management 2012 SP1 obsahuje podporu pro operační systém Windows 2012. Díky tomuto nástroji lze jednoduše a efektivně využít nových vlastností Hyper-V serveru ve verzi 2012. Jedná se například o Live migration, Live Storage migration a velmi zajímavá je také podpora virtuálního switche třetí strany. Tímto se Microsoft se svým Hyper-V serverem významně přibližuje k virtualizační technologii firmy VMWare.

 

Požadavky a instalace VMM serveru

Systémové požadavky pro instalaci VMM serveru:

Hardware

Minimum

Doporučeno

Procesor

Pentium 4, 2 GHz (x64)

Dual-Processor, Dual-Core, 2.8 GHz (x64)

Operační paměť

2 GB

4 GB

Diskový prosotor

 – bez lokální databáze

2 GB

40 GB

Diskový prosotor

 – s databází MSSQL Server

80 GB

150 GB

 

Software požadavky pro instalaci VMM serveru:

Software

Notes

Podporovaný operační systém

Windows Server 2012  (plná instalace nebo core instalace)

Windows Remote Management (WinRM) service

WinRM je v systému Windows 2012 server ve výchozím stavu nainstalována a automaticky se spouští při startu systému.

Microsoft SQL Server

SQL Server 2012 Enterprise, Standard (64-bit)

 

System Center 2012 VMM SP1 server přichází s požadavky na novou verzi operačního systému a novou verzi SQL databázového serveru. Ve stínu těchto požadavků nepřekvapí, že z předešlé verze System Center 2012 VMM na verzi System Center 2012 VMM SP1 nelze upgradovat a je nutné provést novou instalaci VMM serveru. Převod dat z předešlé verze VMM serveru je zajištěn importem databáze původního VMM serveru do nově instalovaného VMM serveru.

Instalace VMM serveru probíhá pomocí standardního instalátoru. Před instalací dojde k ověření dostupnosti požadovaných komponent pro běh VMM serveru. Pro běh serveru je nutné založit doménové účty, které následně VMM server použije pro běh svých služeb.

Instalace VMM konzole, uživatelského rozhraní VMM serveru, je možné provést na jakémkoliv počítači nebo serveru za podmínky že tento se nachází v doméně. Požadavek na přítomnost v doméně pramení z nutnosti ověřovat identitu uživatele pro zpřístupnění všech funkcí VMM konzole jako je například přístup na rozhraní virtuálního serveru za pomoci Remote Desktop protokolu.
 

Správa zdrojů pomocí VMM

VMM konzole představuje rozhraní pro správu fyzických prostředků datového centra a následné vytváření šablon pro jejich distribuci do firemních a partnerských privátních cloudů. Zdroje lze spravovat přes rozhraní Fabric Management, kde se nastavují dostupné prostředky, kdy tyto nejsou omezeny pouze na technologi Hyper-V Microsoftu, ale je možné přidat prostředky ze serverů s instalovaný VMWare ESX verze 4.1 a Citrix Xen server od verze 6.

VMM konzole umožňuje Bear Metal Deployment host serveru a jeho vzdálenou instalaci včetně konfigurace. Instalace je prováděna za podpory protokolů IPMI, SMASH, DCMI a dalších například k instalaci Hyper-V serveru a jeho připojení do ke zdrojům privátního cloudu.

Mezi další důležité součásti VMM jednoznačně patří správa sítí Virtual Fabric Management, správa IP adres a MAC adres integrace správy Load Balencerů a Storage Fabric manageru. Správu aktualizací lze provést pomocí spojení s Windows Server Update Service (WSUS) serverem.

VMM Library Management dovoluje spravovat uživatelsky definované objekty nebo složky obsahující virtuální počítače a služby, které jsou dostupné self-service uživatelům virtuálních cloudů.

 

Poskytování virtuálních cloudů pomocí VMM

Pomocí VMM jsou vytvářeny privátní cloudy, určují se dostupné fyzické prostředky, které mohou tyto privátní cloudy využívat. Pro plnou kontrolu nad privátním cloudem lze partnerovi delegovat self-service práva k privátnímu cloudu. Partner tak získává plnou kontrolu nad přidělenými zdroji svého cloudu a jeho nastavením. Mezi další možnosti je přistup k veřejným zdrojům ve VMM Library či vytváření si vlastních VMM Library položek.

 

Součásti Systém Center využívající VMM

VMM konzole nepatří mezi jediné způsoby jak spravovat privátní cloud jak pro partnery tak vlastní administrátory. Na samotný VMM server lze napojit aplikaci App controler, která ve verzi Systém Center VMM 2012 SP1 nahrazuje Self-Service portál. Jedná se o Webowé rozhraní pro VMM server nahrazující potřebu instalace VMM konzole. Podmínkou pro provoz App Controler Webového přístupu je běh v rámci domény. Dále je třeba na straně klienta mít nainstalovaný Microsoft Silverlight. Bohužel v současné době Microsoft Silverlight není plně funkční jak na operačních systémech firmy Apple Mac a také na GNULinux.

 

S poslední verzí VMM se Microsoft výrazně dotahuje na svého hlavního konkurenta v této oblasti firmy VMWare. Ač vDirector v podání firmy VMWare pro správu privátních cloudů, lze stále považovat za krále rozhraní pro správu virtuálního cloudu, Microsoft se nevzdává a v poslední době svého hlavního konkurenta výrazně dotahuje.

 

Vyzkoušejte i Vy cloud hosting. Již brzy si budete moci zvolit, zda chcete využívat VMware nebo HyperV.