Zhodnocení roku 2014 a plány na rok 2015

Rok 2014 byl pro G2 server dosud nejúspnějším rokem a to jak po stránce obchodní, tak i technologické. Pojďte s námi zhodnotit naše úspěchy i neúspěchy a podívejte se, co nás čeká v příštím roce. Je na co se těšit.

 

 

 

Plány roku 2014

Jako každý rok jsme si i v tom letošním stanovili úkoly a cíle na rok 2014. Většinou tímto velmi náročným úkolem zahajujeme první pracovní týden nového roku. Všechny zaměstnance zavřeme do jedné místnosti a formou brainstormingu se radíme tak dlouho dokud nemáme vyřešeny všechny otázky. Respektive, takto se to dalo dělat při počtu zaměstnanců do 20ti lidí. Při vyšším počtu to již bylo velmi obtížné a proto jsme pro rok 2015 zvolili zcela odlišný koncept (viz níže).

Ale vraťmě se k začátku roku 2014. Celkově jsme na zahajovací poradě přišli na 128 úkolů, které bychom měli v roce 2014 řešit. Jednotlivé úkoly dostaly svoje priority a termíny. Bilance je docela příjemná - podařilo se nám vyřešit 124 úkolů (tedy 97% jsme splnili). Mezi nejzásadnější úkoly patřilo security, networking, koncepce nových datacenter a příprava na zahraniční expanzi. A všechny tyto zásadní body se nám podařilo splnit.

 

Obchodní a technické úspěchy roku 2014

Jak již zaznělo v úvodu, rok 2014 byl pro G2 server zlomovým a velmi úspěšným. Dosáhli jsme absolutně nejlepších finančních výsledků za celou desetiletou historii. Ano, rok 2014 byl desátým rokem od založení společnosti Gigant GROUP s.r.o. - provozovatele G2 server. Podle finančních plánů jsme očekávali obrat za rok 2014 ve výši 75 mil. Kč. To by znamenalo růst oproti roku 2013 o 36%. Nakonec se nám však podařilo dosáhnout obratu ve výši téměr 80 mil. Kč, což představuje navýšení oproti roku 2013 o 45,5%. Počet zaměstnanců přitom zůstal konzistentní, to je 35.

Z obchodních úspěchů stojí dále za zmínění jména našich nových zákazníků. Celkově jsme naše zákaznické portfolio rozšířili o 282 nových klientů, ze kterých vyberme například společnosti RWE, Red Bull, Mentos nebo Kooperativa. V drtivé většině se jednalo o cloudové služby - zejména pak cloud hosting a privátní cloud. Nově se nám podařilo vytvořit i velkoobchodní divizi, která prodává cloudové služby velkým českým partnerům. Ti je pak nabízejí pod svojí vlastní značkou koncovým zákazníkům.

Všechny tyto obchodní úspěchy znamenaly, že jsme se museli posunout i po stránce technické. G2 server nadále využívá pro cloudové služby servery HP a datová úložiště EMC a HP 3PAR. Naše síť je kompletně postavena na 10Gbit technologiích s možnosti růstu až na 100Gbit porty. Celá infrastruktura je plně redundantní. Průměrně dosahované SLA cloudových služeb je 99,9987% (cca 6,5 minut výpadku za rok). Garantované SLA je 99,99% v případě cloudových služeb. U služby Geo cloud pak dosahujeme mnohem vyššího SLA 99,999994% s garancí 99,9999%.

Z pohledu datových úložišť nabízíme zákazníkům možnost používat jak pomalé disky s velkou kapacitou, tak i rychlé rotační vrstvy a samozřejmostí jsou i SSD disky, a to jak formou read cache, write cache, tak i jako SSD úložiště. SSD disky používáme i jako akcelerační cache pro rotační disky. Díky automatickému tieringu jsme schopni zákazníkům nabízet velmi rychlá data za velmi příjemných finančních podmínek.

V rámci ČR v tuto chvíli využíváme 4 primární datacentra. Jedná se o DC Corso, DC TTC, DC Brno a DC Ostrava. Dále je možné využít našich cloudových kapacit v rámci DC Nagano a DC Tower. Nově připravujeme datacentra mimo ČR.

 

Příprava plánů na rok 2015

Jelikož forma celofiremní porady již byla pro plánování nového roku pomalá a neprogresivní, provedli jsme přípravy na rok 2015 netradičně již na konci roku 2014 a realizovali jsme je formou Hackatonu. V rámci víkendu se všichni zaměstnanci sešli v kancelářích. Společně jsme si řekli zadání jednotlivých bodů, po té jsme se rozdělili do skupin, kdy každá skupina řešila jinou část úkolu a tyto malé skupinky již následně brainstormovali mezi sebou. Nakonec se všechny výsledky kolektivně prezentují a všichni kolegové se k ním mohou vyjadřovat. Díky G2 Hackatonu se nám podařilo tuto celofiremní poradu zefektivnit a zkrátit její trvání na pouhé dva dny. Na rok 2015 nás čeká 140 nových zásadních úkolů. Tak snad se nám je podaří všechny vyřešit.

 

Co nás tedy čeká v roce 2015

Rok 2014 byl rokem příprav na naši zahraniční expanzi. V roce 2015 bychom tyto přípravy chtěli zhodnotit a zahájit realizaci našich poboček v jiných státech EU. Kromě tohoto nelehkého úkolu chceme i nadále velmi agresivně růst na poli cloudových služeb v rámci ČR a rovněž i zvyšovat kvalitu jak technického zázemí, tak i technické podpory a zákaznických služeb.

 • Společnost Gigant GROUP s.r.o. nově změní právní formu z s.r.o. na a.s. a zároveň bude přejmenována na G2 server CZ a.s..
 • Již začátkem roku 2015 budeme oficiálně otevírat naši první zahraniční pobočku v Londýně G2 server UK.
 • V průběhu roku nás pak čeká otevření pobočky G2 server SK.
 • Budeme pracovat na přípravách poboček G2 server PL a G2 server DE.
 • Nově budeme provozovat cloudové služby v datacentru v Londýně a v datacentru v Bratislavě.
 • Nově si zákazníci budou moci sami vybrat, ve kterém datacentru jejich cloud bude provozován. Pokud budete chtít datacentrum změnit, můžete tak provést online v rámci nového administračního rozhraní pro zákazníky.
 • Budeme spouštět administrační rozhraní pro zákazníky, ve kterém budete mít možnost online dokupovat cloudové služby nebo sledovat monitoring a reporting cloudových služeb. Vše bude nově dostupné i v rámci mobilní aplikace pro iPhone a Android.
 • Nově nasazujeme nový software pro ještě efektivnější práci technické podpory. Maximálně nám totiž záleží na rychlosti odbavení Vašich požadavků a na zpracování v té nejvyšší možné kvalitě.
 • Nově připravujeme i SaaS cloudové služby - nechejte se překvapit jaké.
 • Zároveň pracujeme na Fully SSD Cloudu - připravte se na nejrychlejší cloud v ČR. Již brzy bude spuštěn.
 • I z těchto důvodů budou v roce 2015 všechny networkingové technologie upgradovány z 10Gbit na 40Gbit.
 • A ještě mnoho dalších novinek.

 

Zároveň všem našim zákazníkům a partnerům přejeme mnoho úspěchů v roce 2015.

 

Vladimír Kvaš, CEO
vladimir.kvas@g2server.cz