Změnili jsme název a sídlo společnosti

S platností od 7.9.2015 jsme změnili název společnosti z Gigant GROUP s.r.o. na G2 server CZ s.r.o. Zároveň jsme změnili i sídlo společnosti, když jsme se přestěhovali do nových kanceláří na Chodově. Nová adresa je Klecandova 1, Praha 4.

 

 

 

Oficiální zpráva od právního oddělení

Rádi bychom Vás informovali, že naše obchodní firma (tj. jméno, pod kterým je naše společnost zapsána v obchodním rejstříku) Gigant GROUP s.r.o. byla s účinností ode dne 7. září 2015 změněna na G2 server CZ s.r.o. Dále bychom Vás rádi upozornili, že sídlo společnosti bylo stejného dne nově registrováno na adrese Klecandova 2380/1, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00. Prosíme tedy, abyste naše nové údaje vzali na vědomí.

Zároveň Vás tímto ujišťujeme, že výše uvedenými změnami nebyly žádným způsobem dotčeny právní vztahy mezi G2 server CZ s.r.o. (dříve Gigant GROUP s.r.o.) a Vámi a revize uzavřených smluv tedy není nutná, neboť právní subjekt jako takový se nemění. Pokud přesto máte ohledně změny jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

 

Proč jsme změnili název?

Již od roku 2008 budujeme na českém trhu obchodní značku G2 server - specialistu na poskytování serverů. Postupem času jsme zjistili, že nás většina zákazníků i dodavatelů vnímá právě pod názvem G2 server případně G2 a každému jsme museli vysvětlovat, že firma se jmenuje jinak. Po mnoha úvahách jsme došli k tomu, že by se společnost měla jmenovat stejně, jako obchodní značka a proto jsme název sjednotili. A protože působíme mezinárodně (to znamená, že máme pobočky i v zahraničí) přibylo do názvu označení CZ. Nově tedy G2 server CZ s.r.o.

Tuto změnu jsme chtěli spojit rovnou i s přechodem společnosti z s.r.o. na a.s. Když jsme však zjistili, co to obnáší za časovou a lidskou náročnost, rozhodli jsme se ponechat typ společnosti nadále jako s.r.o. s tím, že základní kapitál společnosti bude navýšen na 2.000.000 Kč tak, aby kopíroval věrohodnost společnosti typu a.s.

 

Víte, proč se společnost původně jmenovala Gigant?

V roce 2000 zakladatelé společnosti zaregistrovali první doménu gigant.cz, na které hodlali provozovat internetový portál. Tedy tehdejší konkurenci pro portál Seznam.cz. Je potřeba brát v potaz to, že v tomto roce ještě neexistoval vyhledávač Google, ani Centrum.cz a na českém trhu byly pouze Seznam a Atlas. Přípravy zabraly pár let a v této době vzniká i název společnosti Gigant GROUP s.r.o.

Pro provoz vyhledávače bylo potřeba koupit servery, navrhnout logiku jejich fungování, umístit je do datacentra a připojit k internetu. Nakonfigurovat DNS servery, mail servery, apod. A již tehdy naši zakladatelé zjistili, že je toto baví více, než programování aplikací. Proto se rozhodli postupem času věnovat své úsilí do oblastí serverů, networkingu a datových center. Na začátku to bylo v malém, jako poskytování webhostnigových služeb. Postupem času se projekty zvětšovaly a velikost našich zákazníků rostla. Až jsme došli k high-end technologiím a cloudovým řešením. A tak vznikla služba, obchodní značka a později i název pro společnost - G2 server.