Infrastruktura

Co je to cloud

Cloud nebo také cloud computing. Takto se označují servery, jež nejsou provozovány v prostorách zákazníka, ale jsou umístěny v datacentru. Zákazníkovi tak odpadá starost o servery, nemusí řešit jejich případné výpadky, nemusí je dokonce ani kupovat. Stačí, když si u G2 server pronajme službu cloud computing a my se již o všechno postaráme. To je zjednodušené vysvětlení. Ve skutečnosti, aby byl cloud skutečně cloudem, tak musí být splněny ještě technologické předpoklady.

Cloud a technologie

Cloud se vyznačuje vysokou dostupností a bezpečností. Jediná možnost, jak tohoto dosáhnout je, že všechny aktivní prvky cloudu budou minimálně zdvojené. V případě poruchy některého ze switchů, datových úložišť nebo aplikačních serverů převezme jeho chod zástupný server. Výpadek je pak v řádů sekund, maximálně minut. U některých částí je plná redundance. To znamená, že při poruše převezme náhradní prvek okamžitě činnost, a to bez přerušení provozu. Zákazník žádný výpadek ani nepostřehne. Takovýto způsob zabezpečení se nazývá high availability, neboli zkráceně HA.

Na co se cloud používá

Cloud je vlastně jen infrastrukturou. Tedy velkým počtem serverů, na kterých je možné provozovat cokoli. Od firemních internetových stránek, přes informační systém, CRM, intranet až po mailový server. Cloud by měl především zajímat všechny zákazníky, kteří chtějí za provoz IT ušetřit a zároveň zvýšit bezpečnost. Právě tehdy byste se měli rozhodnout, že přesunete svoje servery, data nebo aplikace do cloudu.

Infrastruktura vs Software

Cloud computing se nabízí ve dvou variantách. Buď jako infrastruktura nebo jako software.

Infrastruktura (IaaS) - je na G2 serveru nabízena jako Cloud hosting. Tato služba je vhodná pro zákazníky, kteří si chtějí objednat virtuální server v cloudu a rozumí pojmům jako je vCPU, RAM a HDD. Nakonfigurujte si server přesně podle Vašich představ a plaťte pouze za výkon, který reálně využíváte. Na výběr jsou operační systémy Windows a Linux a mnoho dalšího doplňkového software.

Software (SaaS)- je na G2 server nabízen jako Hostovaný Exchange a Hostovaná Zimbra. Tyto služby jsou určeny pro zákazníky, kteří něchtějí řešit konfigurace serveru nebo neznají pojmy vCPU, RAM a HDD. V rámci software si pouze objednáte potřebný počet uživatelů (v případě Exchange a Zimbry je to počet e-mailových schránek) a my zajistíme všechny věci za Vás - výkon, licence, zálohování, monitoring. Další software SaaS nyní připravujeme. Můžete se těšit na celou řadu ekonomických software, internetových řešení a CRM programů.